Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Aleksandra Gościńska

Data zgonu: 25.11.2020 r. Data pogrzebu: 05.12.2020 r. Chodzież. Żyła 65 lat.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 05.12.2020 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Wielowyznaniowym.