Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Andrzej Filut

Data zgonu: 24.01.2018 r. Pogrzeb: 27.01.2018 r. Chodzież