Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Anna Pawlewska

Data zgonu: 29.10.2020 r. Data pogrzebu: 31.10.2020 r. Mirowo. Żyła 78 lat.

Msza św. godz. 11.00 – Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodzieży.

Pogrzeb godz. 12.00 – cmentarz komunalny w Pietronkach.