Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Danuta Siwek

Data zgonu: 09.06.2019 r. Data pogrzebu: 14.06.2019 r. Chodzież