Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Edward Matz

Data zgonu: @7.08.2018 r. Pogrzeb: 29.08.2018 r. Chodzież