Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Franciszek Koźlarek

Data zgonu: 25.01.2018 r. Pogrzeb: 29.01.2018 r. Chodzież