Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Grażyna Stelter

Data zgonu: 27.01.2018 r. Pogrzeb: 30.01.2018 r. Szamocin