Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Henryk Fliciński

Data zgonu: 23.03.2018 r. Pogrzeb: 27.03. 2018 r. Chodzież