Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Henryk Sowiński

Data zgonu: 10.01.2021  r. Data pogrzebu: 17.01.2021 r. Walkowice. Żył 86 lat.

Msza św. godz. 14.00 – Kaplica na cmentarzu w Walkowicach.

Pogrzeb po Mszy św. na cmentarzu w Walkowicach.