Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Irena Kamińska

Data zgonu: 28.01.2018 r. Pogrzeb: 31.01.2018 r. Chodzież