Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Irena Masłowska

Data zgonu: 24.08.2018 r. Pogrzeb: 29.08.2018 r. Chodzież