Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Irena Reiter

Data zgonu: 12.05.2019 r. Data pogrzebu: 15.05.2019 r. Chodzież