Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Jadwiga Szyszka

Data zgonu: 25.01.2018 r. Pogrzeb: 27.01.2018 r. Chodzież