Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Janusz Janicki

Data zgonu: 26.02.2018 r. Pogrzeb: 01.03.2018 r. Chodzież