Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Jerzy Zeman

Data zgonu: 16.03.2018 r. Pogrzeb: 21.03. 2018 r. Chodzież