Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Józef Barański

Data zgonu: 08.01.2020 r. Data pogrzebu: 14.01.2020 r.  Szamocin. Żył 87 lat.

Ceremonia pogrzebowa – godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.