Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Józef Jeliński

Data zgonu: 11.10.2021 r. Data pogrzebu: 13.10.2021 r. Szamocin. Żył 90 lat.

Msza św. godz. 13.00– w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Szamocinie przy ul. Hallera.