Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Józef Miler

Data zgonu: 26.02.2018 r. Pogrzeb: 03.03.2018 r. Chodzież