Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Józef Urbański

Data zgonu: 24.11.2020 r. Data pogrzebu: 27.11.2020 r.  Szamocin. Żył 65 lat.

Msza św. godz. 13.30– w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Szamocinie.