Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Justyna Wełnic

Data zgonu: 07.06.2019 r. Data pogrzebu: 12.06.2019 r. Szamocin