Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Krystyna Cichocka

Data zgonu: 01.04.2020 r. Data pogrzebu: 03.04.2020 r.  Heliodorowo. Żyła 72 lata.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się przy Grobie Rodzinnym na cmentarzu w Heliodorowie o godz. 11.00.