Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Krystyna Górna

Data zgonu: 27.02.2018 r. Pogrzeb: 02.03.2018 r. Chodzież