Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Krystyna Owczarczyk

Data zgonu: 27.03.2018 r. Pogrzeb: 28.03.2018 r. Chodzież