Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Krystyna Szymkowiak

Data zgonu: 15.03.2018 r. Pogrzeb: 17.03.2018 r. Chodzież