Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Leszek Szymański

Data zgonu: 06.07.2019 r. data pogrzebu: 11.07.2019 r. Chodzież