Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Marek Wlekliński

Data zgonu: 15.08.2018 r. Pogrzeb: 18.08.2018 r. Chodzież