Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Ryszard Maciołek

Data zgonu: 30.07.2020 r. Data pogrzebu: 03.08.2020 r.  Szamocin. Żył 59 lat.

Msza św. godz. 12.00– w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Szamocinie.