Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Ryszard Urbański

Data zgonu: 10.07.2019 r. Data pogrzebu: 13.07.2019 r. Podanin