Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Stanisława Kowalewska

Data zgonu: 26.08.2018 r. Pogrzeb: 30.08.2018 r. Chodzież