Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Tadeusz Pilarz

Data zgonu: 14.01.2022 r. Data pogrzebu: 17.01.2022 r. Szamocin. Żył 74 lata.

Msza św. godz. 10.30– w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Szamocinie.