Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Tadeusz Sarna

Data zgonu: 09.03.2019 r. Data pogrzebu: 16.03.2019 r. Chodzież