Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Teresa Burzyńska

Data zgonu: 11.06.2019 r. Data pogrzebu: 15.06.2019 r. Szamocin