Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Wiesława Szwed

Data zgonu: 12.08.2018 r. Pogrzeb: 16.08.2018 r. Chodzież