Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Zofia Jankowska

Data zgonu: 29.03.2018 r. Pogrzeb: 31.03.2018 r. Szamocin