Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Agnieszka Masina

Data zgonu: 19.06.2018 r. Pogrzeb: 22.06.2018 r. Szamocin