Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Alicja Hołubiec

Data zgonu: 21.06.2018 r. Pogrzeb: 28.06.2018 r. Nowa Wieś Ujska