Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Andrzej Jan Klawitter

Data zgonu: 28.06.2019 r. Data pogrzebu: 03.07.2019 r. Szamocin