Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Andrzej Rataj

Data zgonu: 10.11.2021 r. Data pogrzebu: 15.11.2021 r. Podanin. Żył 64 lata.

Msza św. godz. 11.00 – Kaplica cmentarna w Milczu.