Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Anna Gołąb

Data zgonu: 17.01.2019 r. Data pogrzebu: 19.01.2019 r. Stróżewice