Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Anna Hordych

Data zgonu: 16.06.2019 r. Data pogrzebu: 19.06.2019 r. Szamocin