Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Anna Koniarska

Data zgonu: 25.06.2019 r. Data pogrzebu: 28.06.2019 r. Szamocin