Bogdan Nochowicz

Data zgonu: 09.05.2019 r. Data pogrzebu: 11.05.2019 r.  Szamocin