Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Czesław Sroka

Data zgonu: 02.04.2019 r. Data pogrzebu: 05.04.2019 r. Szamocin