Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Edmund Andrzejewski

Data zgonu: 13.01.2021 r. Data pogrzebu: 16.01.2021 r. Szamocin. Żył 89 lat.

Msza św. godz. 12.00– w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Szamocinie.