Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Edmund Kuszpiński

Data zgonu: 27.02.2020 r. Data pogrzebu: 29.02.2020 r.  Szamocin. Żył 86 lat.

Msza św. godz. 14.00– w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Szamocinie.