Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Franciszek Przywolny

Data zgonu: 29.03.2019 r. Data pogrzebu: 03.04.2019 r. Szamocin