Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Gertruda Rakoczy

Data zgonu: 21.07.2019.r. Data pogrzebu: 24.07.2019 r. Budzyń.

Żyła 91 lat