Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Halina Pałeczna

Data zgonu: 17.11.2020  r. Data pogrzebu:20.11.2020 r. Kaczory. Żyła 72 lata.

Msza św. godz. 11.00 – Kościół w Kaczorach.

Pogrzeb po Mszy św. na cmentarzu w Kaczorach.