Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Halina Wisińska

Data zgonu: 26.11.2019 r. Data pogrzebu: 29.11.2019 r.Mirosław. Żyła 73 lata.

Msza św. godz. 13.30 – Kaplica na cmentarzu w Mirosławiu.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Mirosławiu.