Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Helena Helbik

Data zgonu: 15.09.2019 r. Data pogrzebu 18.09.2019 r. Chodzież. Żyła 91 lat.